Integritetspolicy

Jordbruksaktuellt Sverige AB, org.nr 556611-2156, Boställsvägen 4 702 27 Örebro, (”JA” eller ”vi”) ger i Sverige ut publikationer inom jord skog och entreprenad.
När ni använder JA:s olika tjänster samlar vi in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster.

Vissa sidor innehåller länkar till tredjeparts webbplatser, dessa webbplatser är inte JA ansvarigt för utan se deras policy.

Personuppgifter som samlas in.

Om du beställer en prenumeration eller produkt av oss, om du besöker eller registrerar dig på våra webbplatser eller i övrigt använder våra tjänster kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Typer av personuppgifter som kan samlas in:

  • namn och kontaktinformation inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;
  • leverans- och faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av en produkt eller tjänst;
  • olika typer av demografisk information;
  • användarnamn och lösenord till våra tjänster;
  • annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser, tävlingar eller erbjudanden; och/eller
  • annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via våra webbplatser.

När konto registreras kommer användarnamn/e-post och lösenord sparas. Lösenord krypteras enligt WordPress standard. Ditt användarnamn och lösenord är personliga och det är av största vikt att du inte lämnar ut ditt dessa uppgifter till obehöriga. Var aktsam om du använder autoinloggning på datorer du inte alltid har kontroll över.